หลินจือแดง กับโรคเบาหวาน

งานวิจัยเห็ดหลินจือแดง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองได้

จากผลการวิจัยมหาวิทยาลัย แทกู เกาหลีใต้ และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง  สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองได้

จากผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง(EXOและENDO) ทำให้หนูทดลองที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง กลับมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จากการให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXO) (100mg/kg) แก่หนูทดลอง

ผลงานวิจัยเห็ดลหินจือกับเบาหวาน

Linhzhi-Folder-Modern - เบาหวาน

เมื่อนำหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมาเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่เป็นกลุ่มควบคุม(หนูที่ไม่ให้สารสกัดเห็ดหลินจือแดง) ผลปรากฏว่าหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมีระดับglucoseในเลือดลดลง 23.5% และมีระดับinsulinในเลือดเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXO) ทำให้ระดับcholesterol, triglyceride, LDLลดลง และพบว่าค่าดัชนีชี้วัดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว สามารถวัดได้ 14.7, 31.4, 24.1,45.4% ก็ลดลงตามลำดับ และยังพบว่าระดับคลอเรสเตอรอลในตับและระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 6.7 และ 25.8% ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงยังทำให้ระดับ high-density lipoprotein (HDL) เพิ่มขึ้น 37.7% อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าสาร alanine transaminase (ALT) และสาร aspartate transaminase (AST) (เอ็นซัยม์ 2 ตัวนี้จะมีระดับสูงขึ้นเมื่อเซลล์ตับถูกทำลายตายลง ค่าปกติประมาณ 40 หน่วย/ลิตร) ในกลุ่มหนูทดลองที่ให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงลดลงมากกว่าหนูทดลองที่เป็นกลุ่มควบคุม(หนูที่ไม่ให้สารสกัดเห็ดหลินจือแดง) ซึ่งหากนำผลลัพธ์มารวมกันจะแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง (EXO)ช่วยเพิ่มการหลั่ง insulin จึงเป็นผลให้ระดับ glucose ในเลือดลดลง

LMZ Banner 02