เห็ดหลินจือแดง มีส่วนช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้น

งานวิจัยเรื่องการนอนหลับ และคลายความวิตกกังวล โดยสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงช่วยเสริมกลไกการทำงานของ GABAergic ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ

สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง ได้ถูกนำมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจัดทำรายงานเพื่อการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกลไก และผลกระทบของสารสกัดเห็ดหลินจือแดงกับการนอนหลับ และผลที่ช่วยคลายความวิตกกังวล

ผลงานวิจัยเห็ดหลินจือกับการนอนหลับ

Linhzhi-Folder-Modern - การนอนหลับ

จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงไม่มีผลต่อการนอนหลับของหนูทดลอง(ปกติ) ที่โดส 80mg/kg และ 120mg/kg. แต่อย่างไรก็ตามกพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงมีส่วนที่ช่วยลดอาการนอนหลับไม่สนิท และช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนให้นานขึ้น, เพิ่ม non-REM (ช่วงระยะเวลาการหลับลึก เป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุด) ในหนูทดลองได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการสังเกตพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงช่วยระงับ locomotor activity (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว)ของหนูทดลองได้ Flumazenil เป็นยาที่ใช้ต้านฤทธ์ benzodiazepine receptor (benzodiazepine ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายความวิตกกังวล) ซึ่งผลที่ได้จากการให้ยา Flumazenil (3.5 mg/kg) แก่หนูทดลองที่ได้รับสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง พบว่า Flumazenil ไม่มีผลยับยั้งการออกฤทธ์ของสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง และพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงทำให้ลดอาการนอนหลับไม่สนิทและช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนให้นานขึ้น,เพิ่ม non-REM (ช่วงระยะเวลาการหลับลึก เป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุด)ของหนูทดลองได้ อย่างมีนัยสำคัญ

กล่าวโดยสรุป คือ สารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธ์ benzodiazepine (benzodiazepine ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายความวิตกกังวล) ซึ่งคล้ายกับ hypnotic activity ซึ่งมีฤทธ์ คลายความกังวล ช่วยทำให้นอนหลับ 

LMZ Banner 02